بیماری‌های مزمن

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

خونریزی شدید قاعدگی و تیروئید

خونریزی قاعدگی‌تان شدید است؟  عملکرد تیروئید خود را چک کنید.