30 می 2018

صحبت کردن درباره پریود

مخاطب این نوشته افرادی هستند که خودشان و یا پارتنرشان و یا هردو پریود می‌شوند
16 می 2018

پریود در افراد ترنس

این فقط «زن‌ها» نیستند که پریود می‌شوند. افراد ترنس نیز انسان‌هایی هستند که قاعدگی را تجربه می‌کنند.
6 می 2018

خونریزی شدید قاعدگی و تیروئید

خونریزی قاعدگی‌تان شدید است؟ عملکرد تیروئید خود را چک کنید.