28 می 2019

حق دسترسی به لوازم بهداشتی قاعدگی

نوشته دکتر سامینا رحمان، متخصص زنان در The Hill   سامینا رحمان یک متخصص زنان و مدیر مرکزی در مرکز شهر شیکاگو است که خدمات بهداشت زنان ارائه می دهد و استادیار بالینی زنان زایمان در دانشکده پزشکی نورث‌وسترن فینبرگ و یکی از اعضای پابلیک وویسز در پروژه OpEd است. آیا دسترسی به لوازم بهداشتی قاعدگی برای افرادی که قاعدگی را تجربه می‌کنند باید یک امتیاز محسوب شود؟ ریچارد پیکت، نماینده شهر دیکسفیلد ایالت مین Maine امریکا می‌گوید «زنان زندانی نباید به محصولات بهداشت قاعدگی بطور رایگان دسترسی داشته باشند.» […]