1 می 2017

آشنایی با همدم و واژه‌ها

برای این که همدم بتواند همدم خوبی برای شما در طول چرخه قاعدگی باشد، به پرسش‌های روزانه در بخش «احوالپرسی روزانه همدم» پاسخ دهید. اما پیش از پاسخ دادن به این پرسش‌ها، بهتر است کمی با زبان همدم آشنا شوید. یادتان باشد که روش کار بدن همه انسان‌ها به دقت ساعت نیست و آنچه همدم به شما می‌گوید بر اساس داده‌هایی است که از شما دریافت می‌کند. این اطلاعات را به تنهایی جایگزین اطلاعات پزشکی نکنید و هرگاه احساس کردید بدنتان خلاف همیشه کار می‌کند، به پزشک، خانه بهداشت یا […]